10.10.2019

Pienillä teoilla kohti muutosta

Ilmastonmuutoksen vaikutukset uhkaavat ihmisiä etenkin kehittyvissä maissa. Plan International tekee ruohonjuuritason työtä löytääkseen keinoja ongelmien ratkaisemiseksi.

Lapset istuvat pulpetissa keskittyneesti. He kuuntelevat opettajan ohjeita siitä, miten heidän tulee toimia, jos koulua uhkaa tulva.

Kefan maakunnassa Indonesiassa sijaitseva koulu on mukana Plan Internationalin perustamassa Safe Schools -ohjelmassa. Kouluohjelman tavoitteena on tehdä ennaltaehkäisevää työtä, jotta koululaiset ja heidän läheisensä oppivat varautumaan ilmastokriisiin.

Tällaisilla pienillä keinoilla on suuri vaikutus siihen, miten lapset ja nuoret köyhissä maissa oppivat varautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sään ääriolosuhteisiin. Ne näkyvät ensimmäisiksi juuri Indonesian kaltaisissa maissa, esimerkiksi lisääntyvänä kuivuutena, sadon menetyksinä tai myrskyinä. Tämä taas vaikuttaa muun muassa ruokaturvallisuuteen, kun ruuan saatavuus, laatu ja jakelu heikentyvät. Ruokaturva on jo heikentynyt 11 prosentilla maailman väestöstä.

Plan International on vuonna 1937 perustettu lastenoikeusjärjestö, joka tekee kehitysyhteistyötä ja humanitaarista työtä lasten ja nuorten, erityisesti tyttöjen, oikeuksien toteutumiseksi. Suomessa Plan on toiminut vuodesta 1998 alkaen.

Eniten ilmastonmuutoksen aiheuttamista ongelmista kärsivät naiset ja tytöt. Esimerkiksi kuivuuden vuoksi vedenhakumatka voi pidentyä merkittävästi. Tytöt hoitavat yleensä perheissä ruuanvalmistuksen ja vedenhankinnan, ja vedenhakuun menevä aika on pois koulunkäynnistä. Mitä pidempi matka, sitä vähemmän aikaa opinnoille.

Tytöt ovat kuitenkin osa ilmastokriisin ratkaisua.

Tyttöjen koulutus on avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tyttöjen koulutuksella edistetään tasa-arvoa. Koulutetut tytöt tietävät paremmin, miten suojautua luonnonkatastrofeilta, heillä on paremmat kyvyt kehittää erilaisia teknisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen, ja heillä on parempi mahdollisuus toimia yrittäjinä sekä osallistua päätöksentekoon perheissään ja yhteisöissään.

Tytöillä on usein tietoa luonnonvarojen kestävästä käytöstä sekä vahva paikallistuntemus, esimerkiksi ilmastoystävällisten viljelymenetelmien käyttämisestä. Jotta tätä tietämystä voidaan hyödyntää käytännön teoilla, on tärkeää, että tytöt saavat riittävästi koulutusta ja että sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään.

Jokaisella on mahdollisuus tehdä asioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Teot voivat olla isoja tai pieniä, mutta jokainen vie askeleen eteenpäin kohti parempaa tulevaisuutta.

Kotipizza on tehnyt Plan Internationalin kanssa yhteistyötä tyttöjen puolesta vuodesta 2016 alkaen. Lähteenä on käytetty Plan Internationalin keväällä 2019 julkaisemaa ilmastonmuutosraporttia.