Untitled-1

Vastuullisuus Kotipizzassa 2019

Kaikki työ on vastuullisuus­työtä

Saavutukset vastuullisuudessa vievät kohti uutta suuntaa.

”Parannetaan maailmaa pizza kerrallaan” on ollut Kotipizzan missio jo pitkään. Käytännössä se tarkoittaa, että ymmärrämme koko arvoketjun toiminnan vaikutukset talouteen, ihmisiin ja ympäristöön, ja huomioimme ne päätöksenteossa. Olennaista on panostaa hyviin vaikutuksiin ja minimoida huonot. Pizzatyön pitää hyödyttää paitsi kotipizzalaisia, myös yhteiskuntaa ja ympäristöä. Tämä näkyy kuluttajille etenkin tuoreissa, kotimaisissa ja vastuullisissa raaka-aineissa, turvallisessa ruuassa ja kestävissä valinnoissa.

Hymyilevä kotipizzan ravintolatyöntekijä joka pitää kädessään lankkupizzaa

VUOSIKYMMENEN VAIHDE oli otollinen hetki miettiä, mitä missio voi tarkoittaa tulevaisuudessa. Vastuullisuuden rimaa on nostettava koko ajan korkeammalle. Pyrkimyksenä oli selvittää, mitä sidosryhmät meiltä odottavat ja mihin suuntaan ketjun vastuullisuustyötä tulee seuraavina vuosina viedä, jotta se tukee jatkossakin kestävää kehitystä ja liiketoiminnan menestystä.

KERÄSIMME VUODEN mittaan näkemyksiä tajilta, asiakkailta, franchisingyrittäjiltä ja heidän työntekijöiltään sekä Kotipizza Groupin henkilöstöltä ja muilta yhteistyökumppaneilta. Samalla kartoitettiin, mitä vastuullisuustyössä tapahtuu maailmanlaajuisesti paitsi ruoka-alalla, yrityselämässä yleensä. Työ sidosryhmien parissa vahvisti käsitystä, että yrityksen tehtävänä on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia.

LÖYDÖSTEN POHJALTA arvioimme, mitkä aihealueet ovat olennaisia Kotipizzan yritysvastuussa sen perusteella, kuinka merkityksellisiä ne ovat toisaalta sidosryhmillemme, toisaalta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta ketjun ja sen sidosryhmien ulkopuolella. Mietimme myös, mihin asioihin voimme vaikuttaa toiminnallamme eniten.

TULOKSENA SYNTYI suunnitelma Kotipizzan vastuullisuustyöstä vuosille 2020–2025. Pääteemoja ovat työpaikka, jossa on hyvä olla, ilmastoystävällinen toiminta ja laadukas, kestävästi tuotettu ruoka, jonka alkuperän tunnemme. Ohjelmassa korostuvat yhä enemmän esimerkiksi pizzatyön merkityksellisyys, yrittäjyyden kehitys, kiertotalous ja ihmisoikeuksien vahvistaminen. Pyrimme myös asettamaan työlle yhä selkeämmät, mitattavat tavoitteet ja sekä mittaamaan ja raportoimaan niistä entistä tarkemmin.

SAMALLA KUN katseet kohdistuivat tulevaan, Kotipizzassa toteutui työtä vastuullisuuden kehittämiseksi. Osana taistelua ilmastonmuutosta vastaan täyden ruokalistan ravintolat alkoivat myydä hävikkiruokaa. Ketjussa käynnistyi myös hanke pizzatuotteen hiilijalanjäljen mittaamiseksi yhteistyössä ravintoloiden, tavarantoimittajien ja muiden kumppanien kanssa. Tarkoituksena on tiedon pohjalta vähentää päästöjä ja tarjota asiakkaille työkaluja tiedostaviin ostopäätöksiin. Hanke jatkuu kuluvana vuonna.

TÄRKEÄ KEHITYSKOHDE oli entistä tiiviimpi yhteistyö franchisingyrittäjien ja ravintolatyöntekijöiden kanssa. He tietävät parhaiten, mitä pizzatiskin takana tapahtuu ja miten siellä toimitaan oikein.

YRITYKSEN TEHTÄVÄ ON RATKAISTA YHTEISKUNNALLISIA ONGELMIA.

Kaikki työ ravintolassa on vastuullisuustyötä, joka päivä. Yhteistyöllä tämä tulee todemmaksi kotipizzalaisille ja välittyy paremmin asiakkaille. Ketjun tutkimuksessa yrittäjät olivatkin sitä mieltä, että vastuullisuuden merkitys heidän liiketoiminnalleen kasvaa koko ajan ja että se kiinnostaa asiakkaita yhä enemmän.

MAAILMAN PARANTAMINEN pizza kerrallaan ei jatkunut kuluvana vuonna 2020 aivan suunnitellusti. Kevät toi mukanaan koronaepidemian, Kotipizzan historian kenties suurimman haasteen. Poikkeustilassa olemme ensisijaisesti keskittyneet suojelemaan kotipizzalaisia ja asiakkaita tartuntariskeiltä sekä pysymään suomalaisten arjen tukena ja ilona. Nouto- ja kuljetuspalvelu ovat toimineet ravintoloissamme kriisin läpi – turvallisesti ja luotettavasti, kuten aina. Rakkaus ruokaan, vastuulliset arvot ja halu onnistua yhdessä ovat vieneet Kotipizzaa eteenpäin jo 32 vuotta ja tekevät niin myös uudessa ajassa.

MUUTTUVASSA MAAILMASSA on tärkeämpää kuin koskaan luoda uskoa tulevaan. Uskoa siihen, että ilmastokriisi on selätettävissä. Uskoa siihen, että töitä ja toimeentuloa on tarjolla kestävästi ja hyvinvoinnin ehdoilla. Uskoa siihen, että tulevaisuudessakin on mahdollista nauttia laadukasta ja vastuullisesti tuotettua ruokaa hyvillä mielin.

PELKKÄ USKO ei riitä. Meidän vastuumme ja tahtomme on tehdä näistä tavoitteista totta. Jatkamme vastuullisuusohjelman mukaisesti työtä suuntana hiilinegatiivinen toiminta, joka auttaa ihmisiä ja tukee tiedostavampaa kuluttamista. Lyhyellä aikavälillä se tarkoittaa esimerkiksi kestävän kuljetuspalvelun, jätteidenkäsittelyn ja työolojen kehittämistä ravintoloissa. Kerromme jatkossakin työn etenemisestä ja takapakeista avoimesti.

VASTUULLISUUDEN TULEVAT TEEMAT

Sidosryhmät kertoivat, me kuuntelimme

Vuoden aikana haastattelimme Kotipizzan keskeisimpiä sidosryhmiä sekä keräsimme niiltä näkemyksiä kyselyillä ja tutkimuksilla. Ryhmiä ovat asiakkaat, kuluttajat, Kotipizza-yrittäjät ja heidän työntekijänsä, Kotipizza Oyj:n ja Kotipizza-konsernin henkilöstö, emoyhtiö Orkla ASA:n henkilökunta, tavarantoimittajat, kilpailijat ja media. Ne tunnistivat alueita, joiden kautta vastuullisuus toteutuu ja sen tulee toteutua pizzaketjun toiminnassa.

TEEMOISTA OLENNAISIMMAT – ne, jotka ovat sidosryhmille merkityksellisimpiä ja joilla on suurin nykyinen tai potentiaalinen vaikutus ihmisiin, ympäristöön tai talouteen – valikoituivat ketjun päivitettyyn vastuullisuusohjelmaan. Sen punaisen langan muodostavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joita valitut teemat tukevat vahvasti. Näin tavoitteet yhdistyvät osaksi Kotipizzan vastuullisuustyötä.

TULEVIEN VUOSIEN VASTUULLISUUSTYÖN PAINOPISTEITÄ #

 • ILMASTO JA YMPÄRISTÖ
  Päästöt ja hiilijalanjälki, kierrätys, ruokahävikki, kiertotalous, luonnon monimuotoisuus

 • TOIMITUSKETJUN VASTUULLISUUS
  Turvalliset ja vastuulliset raaka-aineet, kotimainen tuotanto, kestävät ja tarkastetut tuotantotavat, avoimuus ja tieto alkuperästä, ihmisoikeudet, vastuulliset tuotteet ja tuotekehitys, ruuan ravintosisältö ja hyvinvointivaikutukset

 • EDELLÄKÄVIJYYS
  Tuotteen laatu, työ kalut kestävään kulutukseen, dokumentointi ja raportointi, yritys-aktivismi

 • VASTUULLINEN TYÖPAIKKA JA YRITYSKULTTUURI
  Eettinen ja vaatimustenmukainen toiminta ja tasa-arvo, yrittäjyyden kehitys, työnantajakuva ja työn merkityksellisyys, työhyvinvointi ja turvallisuus, laadukas johtaminen ketjussa ja ravintoloissa, työllistäminen

VUODEN TÄRKEIMPIÄ TEKOJA

Ruoka ei kuulu roskiin, vaan ResQ Clubiin #

Henkilö joka käyttää älypuhelimella ResQ -sovellusta

KEITTIÖSSÄ TAPAHTUU välillä virheitä. Pizzaan voi lipsahtaa kiireessä väärä täyte, se voi revetä tai palaa hieman uunissa, tai siitä saattaa tulla väärän muotoinen. Toisinaan laadukkaita raaka-aineita voi jäädä kysynnän vaihtelun takia ylimääräisiksi, tai niiden säilyvyyskysymykset tuottavat päänvaivaa. Yhdessä näistä seuraa jopa 75 prosenttia Kotipizza-ravintolan ruokahävikistä. Hävikin vähentäminen on tärkeää, sillä se aiheuttaa merkittävän osan maailman kasvihuonekaasupäästöistä ja pahentaa ilmastonmuutosta.

Syksyllä 2019 ketjun lähes 190 täyden ruokalistan ravintolaa otti käyttöön ResQ Club -mobiilisovelluksen, jonka kautta ne myyvät hävikkiin meneviä annoksia ja juomia. Kuluttajat voivat ostaa alennettuun hintaan pizzaa, joka on saatettu valmistaa väärällä reseptillä tai ylimääräisistä raaka-aineista. Loppuvuoden aikana hävikkipizzoja myytiin lähes 9000 kpl.

HÄVIKKIMYYNTI ON vähentänyt ruokahävikkiä äppiä käyttävissä ravintoloissa jopa neljännekseen entisestä. Karkeasti arvioituna sillä vältettiin vuonna 2019 5000 kiloa biojätettä ja lähes 28 300 kiloa ilmastopäästöjä. Äpin käyttäminen tukee myös ravintolan taloutta, sillä hukkaan mennyt ruoka on menetettyä rahaa. Samalla se tarjoaa työntekijöille keinon tehdä hyvää ympäristön puolesta sekä tilaisuuden kääntää kömmähdys keittiössä voitoksi.

ASIAKKAAT OVAT ottaneet ResQ Clubin hyvin vastaan. Ravintolat saivat äpissä yli 3800 positiivista asiakaspalautetta ja lähes 40 ravintolaa sai korkeaan asiakastyytyväisyyteen perustuvan Best of ResQ -tunnustuksen. Markkinatutkimuksen mukaan hävikkimyynti vaikutti positiivisesti suomalaisten kuluttajien mielikuvaan Kotipizzasta vastuullisena brändinä.

HÄVIKKIMYYNNIN LISÄKSI ketjussa jatkui muu työ ruokahävikin karsimiseksi. Vuoden aikana muun muassa tarkasteltiin pakkauskokoja, raaka-ainevalikoimaa ja säilyttämistä. Työ jatkuu kehittämällä ravintoloiden jätteidenkäsittelyä sekä yrittäjien ja työntekijöiden koulutusta prosesseissa, pizzanteossa ja ympäristöasioissa.

PIZZALAATIKKO KESTÄVÄSTÄ PUUSTA #

Pizza jonka päällä suussa sulavaa Seitania ja pirteää paprikaa, banaanichiliä potkua antamaan, sekä valkosipulimajoneesia

VUONNA 2019 Kotipizzan pizzalaatikko sai FSC-sertifioinnin. Merkki kertoo, että laatikon materiaalina käytetyt puukuidut tulevat kestävästi kasvatetuista metsistä. Vuonna 1993 perustettu Forest Stewardship Council (FSC) toimii maailmanlaajuisesti vastuullisen ja taloudellisesti elinvoimaisen metsänhoidon hyväksi.

PIZZALAATIKKO ON valmistettu Suomessa painomustetta myöten ympäristöystävällisistä materiaaleista, pääosin aaltopahvista. Laatikon voi lajitella pahvinkeräykseen, polttaa tai kompostoida. Laatikko on muotoiltu niin, että se pitää pizzan rapeana ja taittuu säilytysrasiaksi tähteille, mikä auttaa ehkäisemään ruokahävikkiä.

KESTÄVÄLLÄ PAKKAUSSUUNNITTELULLA pyrimme edistämään kiertotaloutta ravintolatoiminnassa. Vuonna 2019 valikoimaan tulleiden dippikanojen ja -kukkakaalien kipot kansineen ovat biohajoavia, kun ne lajittelee biojätteeseen. Jatkamme ruoka- ja raaka-ainepakkausten kehittämistä yhä kestävämmiksi yhteistyökumppanien kanssa.

SUPERSEITAN, NÄLKÄISTEN SANKARI #

Pizza jonka päällä suussa sulavaa Seitania ja pirteää paprikaa, banaanichiliä potkua antamaan, sekä valkosipulimajoneesia

KESÄLLÄ 2019 lisäsimme Kotipizzan valikoimaan vegaanisen Superseitan-pizzan. Se on ketjun historian ensimmäinen täysin vegaaninen pizza ruokalistalla. Superseitan sisältää vehnägluteenista valmistettua kasviproteiinia seitania, keltaista banaanichiliä, paprikaa ja vegaanista valkosipulimajoneesia. Vuoden 2019 aikana kasvistuotteet kasvattivat tasaisesti suosiotaan. Superseitan otettiin erinomaisesti vastaan, ja muut lihattomat suosikit, kuten Mozzarella, menestyivät yhä paremmin.

OLEMME SITOUTUNEET tarjoamaan kuluttajille kasvis-, vegaanisia ja muita ilmastoystävällisiä tuotteita kestävien valintojen tueksi. Kaikki eivät halua ryhtyä täysin kasvissyöjiksi, eikä kaikkien tarvitsekaan. Tärkeää on, että tarjolla on myös houkuttelevia kasvipohjaisia vaihtoehtoja. Niihin panostamme myös tulevaisuudessa.

Vastuullisuus lukuina

 • Vähensimme 5000 KG biojätettä

 • Yrittäjistä 76 % kertoi suosittelevansa Kotipizza- yrittäjyyttä siitä kiinnostuneille

 • Käyttämistämme raaka-aineista 70 % oli kotimaisia

 • 100 % lihasta on suomesta

 • Koulutimme 11 Kotipizzalaista ammattitutkintoon

 • Keräsimme yli 10 000 euroa Nenäpäivälle

 • Ruokalistalle tuli 1. vegaaninen pizza

 • Verkkokaupassa myydyistä omavalintaisista pizziosta 22 % ei sisältänyt lihaa

 • työllistimme yli 2000 henkilöä

 • Maksoimme 100 % veroista Suomeen

Vastuullisuus pohjaa arvoihin

Ketjun työtä tukee Kotipizza-konserni.

Iloinen pizzakuski kuljetuslaukku kädessä

Kotipizzan toiminnan tarkoitus on tehdä maailmasta parempi paikka pizza kerrallaan. Sen toteutumisen varmistavat yhteiset arvot: rakasta sitä mitä teet, halua kokeilla, tahdo menestyä. Yhdessä. Vastuulliset arvot yhdistävät Kotipizza-ketjua ja sitä hallinnoivaa Kotipizza Groupia. Konserni on fast casual -ravintolaketjujen koti ja erikoistunut vastuullisten ravintolakonseptien kehittämiseen.

VASTUULLISUUSTYÖ KOTIPIZZA-KETJUSSA on osa Kotipizza Groupin arvojohtoista yritysvastuuta. Siinä investoinnit kohdistetaan vastuullisesti ja taloudellisesti vaikuttaviin toimenpiteisiin, jotka luovat arvoa sekä taloudelliselle tulokselle että yhteiskunnalle ja ympäristölle. Arvonluonnin pohjana ovat luonnonvarojen hyödyntäminen mahdollisimman kestävällä tavalla ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. Se muuttuu positiiviseksi pääomaksi, joka välittyy hankintaketjulle, franchisingyrittäjille ja heidän työntekijöilleen sekä asiakkaille ja konsernihenkilöstölle.

TÄMÄ ARVONLUONNIN periaate toteutuu esimerkiksi Kotipizzan raaka-aineiden kotimaisuusasteen jatkuvassa kasvattamisessa. Paikallinen hankinta lyhentää kuljetusmatkoja, mikä helpottaa tavarantoimittajien valvontaa ja vähentää päästöjä. Tuotot hankinnoista jäävät suomalaisille toimijoille, mikä luo työpaikkoja kotimaassa. Asiakkaat arvostavat kotimaista ruokaa ja saavat siitä mielihyvää. Yrittäjät myyvät mielellään tuotteita, joista he voivat olla ylpeitä ja joita asiakkaat arvostavat.

SEURAAVA KUVIO kertoo, millaista arvoa sidosryhmillemme syntyy osana konsernin vastuullisuustyötä.

millaista arvoa sidosryhmillemme syntyy osana konsernin vastuullisuustyötä.

Lataa Kotipizzan vastuullisuusraportti 2019 kokonaisuudessaan

Vuonna 1987 perustettu Kotipizza on Pohjoismaiden suurin pizzaketju ja yksi Suomen tunnetuimmista ravintolabrändeistä. Ketjussa on noin 290 ravintolaa, joita johtaa lähes 300 itsenäistä franchisingyrittäjää ympäri Suomen. Ravintoloissa työskentelee yli 1700 kotipizzalaista leipureista kuskeihin. Missiomme on tehdä maailmasta parempi paikka pizza kerrallaan.

Kotipizza Oyj 2019
sustainability@kotipizzagroup.com
Lue lisää Kotipizzan vastuullisuustyöstä verkkosivuiltamme kotipizza.fi ja kotipizzantarinat.fi.